Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ALOCHNA

Aktualność danych:

ALOCHNA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 37 osób, z czego:

18

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ALOCHNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).