Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ALWIN

Aktualność danych:

ALWIN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (86 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 173 osoby, z czego:

92

kobiety

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ALWIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie25 mężczyzn, 21 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • wielkopolskie40 mężczyzn, 46 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).