Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku AMIN

Aktualność danych:

AMIN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

43

kobiety

91

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.47.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska AMIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: