Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ANDRZEJUK

Aktualność danych:

ANDRZEJUK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (326 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 965 osób, z czego:

486

kobiet

479

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2480. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2462. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ANDRZEJUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 mężczyzn, 15 kobiet

 • lubelskie164 mężczyzn, 162 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • mazowieckie58 mężczyzn, 63 kobiety

 • opolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • podlaskie144 mężczyzn, 113 kobiet

 • pomorskie21 mężczyzn, 26 kobiet

 • śląskie5 mężczyzn, 11 kobiet

 • świętokrzyskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie23 mężczyzn, 18 kobiet

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: