Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BĘBNOWSKA

Aktualność danych:

BĘBNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 157 osób, z czego:

157

kobiet

Męska forma nazwiska to BĘBNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BĘBNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie66 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie12 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).