Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BAŁAGA

Aktualność danych:

BAŁAGA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (179 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 426 osób, z czego:

201

kobiet

225

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2768. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2708. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BAŁAGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 36 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn

  • małopolskie28 mężczyzn, 21 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie51 mężczyzn, 50 kobiet

  • świętokrzyskie91 mężczyzn, 88 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: