Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BARANOWSKA

Aktualność danych:

BARANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (2072 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 13271 osób, z czego:

13271

kobiet

Męska forma nazwiska to BARANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

91. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BARANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie934 kobiety

 • kujawsko-pomorskie902 kobiety

 • lubelskie455 kobiet

 • lubuskie435 kobiet

 • łódzkie1078 kobiet

 • małopolskie264 kobiety

 • mazowieckie2072 kobiety

 • opolskie206 kobiet

 • podkarpackie113 kobiet

 • podlaskie791 kobiet

 • pomorskie1371 kobiet

 • śląskie688 kobiet

 • świętokrzyskie106 kobiet

 • warmińsko-mazurskie556 kobiet

 • wielkopolskie1392 kobiety

 • zachodniopomorskie548 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).