Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BEN

Aktualność danych:

BEN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (96 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 286 osób, z czego:

152

kobiety

134

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2799. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BEN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie43 mężczyzn, 53 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL