Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BIELIŃSKA

Aktualność danych:

BIELIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (845 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3357 osób, z czego:

3357

kobiet

Męska forma nazwiska to BIELIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

676. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BIELIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie129 kobiet

 • kujawsko-pomorskie227 kobiet

 • lubelskie210 kobiet

 • lubuskie75 kobiet

 • łódzkie143 kobiety

 • małopolskie50 kobiet

 • mazowieckie845 kobiet

 • opolskie24 kobiety

 • podkarpackie23 kobiety

 • podlaskie83 kobiety

 • pomorskie670 kobiet

 • śląskie127 kobiet

 • świętokrzyskie24 kobiety

 • warmińsko-mazurskie199 kobiet

 • wielkopolskie79 kobiet

 • zachodniopomorskie148 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: