Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BIELSKA

Aktualność danych:

BIELSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (694 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3481 osób, z czego:

3481

kobiet

Męska forma nazwiska to BIELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

641. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BIELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie224 kobiety

 • kujawsko-pomorskie116 kobiet

 • lubelskie74 kobiety

 • lubuskie84 kobiety

 • łódzkie78 kobiet

 • małopolskie290 kobiet

 • mazowieckie694 kobiety

 • opolskie84 kobiety

 • podkarpackie61 kobiet

 • podlaskie363 kobiety

 • pomorskie233 kobiety

 • śląskie217 kobiet

 • świętokrzyskie16 kobiet

 • warmińsko-mazurskie266 kobiet

 • wielkopolskie119 kobiet

 • zachodniopomorskie143 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: