Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BILKO

Aktualność danych:

BILKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

47

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.78.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BILKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).