Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BINIECKA

Aktualność danych:

BINIECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (91 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 392 osoby, z czego:

392

kobiety

Męska forma nazwiska to BINIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2574. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BINIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 kobiet

 • kujawsko-pomorskie70 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie91 kobiet

 • mazowieckie33 kobiety

 • opolskie9 kobiet

 • pomorskie12 kobiet

 • śląskie41 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie34 kobiety

 • zachodniopomorskie25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).