Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BOSOWSKA

Aktualność danych:

BOSOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

145

kobiet

Męska forma nazwiska to BOSOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BOSOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie4 kobiety

  • małopolskie32 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie50 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).