Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BRAMBOR

Aktualność danych:

BRAMBOR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (211 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 393 osoby, z czego:

190

kobiet

203

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2776. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2738. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BRAMBOR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie24 mężczyzn, 24 kobiety

  • lubuskie32 mężczyzn, 24 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie110 mężczyzn, 101 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: