Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BRZEZIŃSKA

Aktualność danych:

BRZEZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (2835 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 13357 osób, z czego:

13357

kobiet

Męska forma nazwiska to BRZEZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

89. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BRZEZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie774 kobiety

 • kujawsko-pomorskie1175 kobiet

 • lubelskie267 kobiet

 • lubuskie381 kobiet

 • łódzkie1027 kobiet

 • małopolskie324 kobiety

 • mazowieckie2835 kobiet

 • opolskie174 kobiety

 • podkarpackie188 kobiet

 • podlaskie235 kobiet

 • pomorskie1010 kobiet

 • śląskie744 kobiety

 • świętokrzyskie466 kobiet

 • warmińsko-mazurskie484 kobiety

 • wielkopolskie1369 kobiet

 • zachodniopomorskie630 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).