Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BUCKA

Aktualność danych:

BUCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (327 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1167 osób, z czego:

1167

kobiet

Męska forma nazwiska to BUCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1812. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BUCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie86 kobiet

 • kujawsko-pomorskie20 kobiet

 • lubelskie20 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie18 kobiet

 • małopolskie327 kobiet

 • mazowieckie51 kobiet

 • opolskie24 kobiety

 • podkarpackie14 kobiet

 • pomorskie38 kobiet

 • śląskie233 kobiety

 • świętokrzyskie175 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie20 kobiet

 • zachodniopomorskie35 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: