Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BUDZ

Aktualność danych:

BUDZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (669 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1137 osób, z czego:

552

kobiety

585

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2417. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2348. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BUDZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie26 mężczyzn, 18 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie401 mężczyzn, 268 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie11 mężczyzn, 15 kobiet

  • podkarpackie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: