Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BUDZIKOWSKA

Aktualność danych:

BUDZIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 151 osób, z czego:

151

kobiet

Męska forma nazwiska to BUDZIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2815. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BUDZIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie18 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie55 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).