Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BUDZIKOWSKI

Aktualność danych:

BUDZIKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

136

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to BUDZIKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2805. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BUDZIKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn

 • łódzkie7 mężczyzn

 • małopolskie6 mężczyzn

 • mazowieckie72 mężczyzn

 • pomorskie6 mężczyzn

 • śląskie6 mężczyzn

 • świętokrzyskie2 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie4 mężczyzn

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: