Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku BUGA

Aktualność danych:

BUGA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (137 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 325 osób, z czego:

152

kobiety

173

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2768. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska BUGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie64 mężczyzn, 73 kobiety

  • podkarpackie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • pomorskie22 mężczyzn, 12 kobiet

  • świętokrzyskie16 mężczyzn, 12 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: