Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAŁACIŃSKI

Aktualność danych:

CHAŁACIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (34 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

57

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHAŁACIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAŁACIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • świętokrzyskie34 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).