Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAŁAJ

Aktualność danych:

CHAŁAJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (34 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

44

kobiety

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.7.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAŁAJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie12 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 16 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: