Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAŁOŃSKI

Aktualność danych:

CHAŁOŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHAŁOŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAŁOŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie28 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).