Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAŁON

Aktualność danych:

CHAŁON – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 68 osób, z czego:

33

kobiety

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2936. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAŁON w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie16 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).