Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAŁUBIŃSKA

Aktualność danych:

CHAŁUBIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (90 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 198 osób, z czego:

198

kobiet

Męska forma nazwiska to CHAŁUBIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2771. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAŁUBIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie3 kobiety

  • łódzkie90 kobiet

  • mazowieckie28 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie11 kobiet

  • śląskie6 kobiet

  • świętokrzyskie10 kobiet

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: