Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHABA

Aktualność danych:

CHABA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (308 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 675 osób, z czego:

345

kobiet

330

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2624. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2603. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHABA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 mężczyzn, 36 kobiet

 • lubelskie18 mężczyzn, 17 kobiet

 • lubuskie14 mężczyzn, 14 kobiet

 • łódzkie16 mężczyzn, 8 kobiet

 • małopolskie15 mężczyzn, 15 kobiet

 • mazowieckie24 mężczyzn, 33 kobiety

 • opolskie10 mężczyzn, 6 kobiet

 • podkarpackie8 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • śląskie17 mężczyzn, 15 kobiet

 • świętokrzyskie154 mężczyzn, 154 kobiety

 • wielkopolskie9 mężczyzn, 12 kobiet

 • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: