Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHABIŃSKA

Aktualność danych:

CHABIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (58 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 225 osób, z czego:

225

kobiet

Męska forma nazwiska to CHABIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2744. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHABIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie39 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • łódzkie10 kobiet

 • małopolskie16 kobiet

 • mazowieckie11 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • śląskie58 kobiet

 • świętokrzyskie50 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie10 kobiet

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).