Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHABIERSKA

Aktualność danych:

CHABIERSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (77 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

168

kobiet

Męska forma nazwiska to CHABIERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2801. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHABIERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie11 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie28 kobiet

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • wielkopolskie77 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).