Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHABSKA

Aktualność danych:

CHABSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

23

kobiety

Męska forma nazwiska to CHABSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2946. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHABSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie10 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).