Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHABZDA

Aktualność danych:

CHABZDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (29 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

54

kobiety

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHABZDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie13 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).