Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHACHLOWSKA

Aktualność danych:

CHACHLOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (90 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

134

kobiety

Męska forma nazwiska to CHACHLOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHACHLOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • małopolskie90 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • śląskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).