Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHACHOWSKI

Aktualność danych:

CHACHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (40 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 70 osób, z czego:

70

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHACHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2863. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHACHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie40 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: