Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHACIŃSKA

Aktualność danych:

CHACIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (446 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 689 osób, z czego:

689

kobiet

Męska forma nazwiska to CHACIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2280. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHACIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 kobiet

 • kujawsko-pomorskie55 kobiet

 • lubelskie28 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie7 kobiet

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie446 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie33 kobiety

 • śląskie11 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie10 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: