Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHACUŚ

Aktualność danych:

CHACUŚ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

63

kobiety

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHACUŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie34 mężczyzn, 32 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie18 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).