Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAJDAŚ

Aktualność danych:

CHAJDAŚ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (24 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

40

kobiet

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAJDAŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie13 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: