Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAMARCZUK

Aktualność danych:

CHAMARCZUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (36 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

54

kobiety

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAMARCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie12 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 18 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).