Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAMBERS

Aktualność danych:

CHAMBERS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: małopolskim (2 osoby), wielkopolskim (2 osoby), śląskim (2 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

35

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAMBERS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).