Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAMELA

Aktualność danych:

CHAMELA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (38 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

57

kobiet

58

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAMELA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 20 kobiet

  • mazowieckie22 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).