Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAMIER-CIEMIŃSKA

Aktualność danych:

CHAMIER-CIEMIŃSKA – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

kobiety

Męska forma nazwiska to CHAMIER-CIEMIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAMIER-CIEMIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie11 kobiet

  • wielkopolskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: