Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHAMIER-CIEMIŃSKI

Aktualność danych:

CHAMIER-CIEMIŃSKI – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

24

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHAMIER-CIEMIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHAMIER-CIEMIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie12 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: