Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHANAS

Aktualność danych:

CHANAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (84 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 314 osób, z czego:

152

kobiety

162

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2771. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHANAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie30 mężczyzn, 24 kobiety

 • lubelskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubuskie12 mężczyzn, 12 kobiet

 • łódzkie14 mężczyzn, 9 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie11 mężczyzn, 6 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie44 mężczyzn, 40 kobiet

 • pomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • śląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

 • świętokrzyskie8 mężczyzn, 5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).