Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHANC

Aktualność danych:

CHANC – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

25

kobiet

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.62.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2893. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHANC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).