Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHANG

Aktualność danych:

CHANG – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 235 osób, z czego:

87

kobiet

148

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.59.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2785. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHANG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: