Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHANIEWSKA

Aktualność danych:

CHANIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 70 osób, z czego:

70

kobiet

Męska forma nazwiska to CHANIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHANIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie6 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podlaskie39 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).