Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHANOWSKA

Aktualność danych:

CHANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (21 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

54

kobiety

Męska forma nazwiska to CHANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • opolskie11 kobiet

  • podkarpackie12 kobiet

  • pomorskie21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).