Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARŁAMPOWICZ

Aktualność danych:

CHARŁAMPOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (21 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

57

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARŁAMPOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • podlaskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: