Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARŁAMPOWICZ-JABŁOŃSKI

Aktualność danych:

CHARŁAMPOWICZ-JABŁOŃSKI – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie wielkopolskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 3 osoby, z czego:

3

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHARŁAMPOWICZ-JABŁOŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARŁAMPOWICZ-JABŁOŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: