Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARCIAREK

Aktualność danych:

CHARCIAREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (75 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

83

kobiety

85

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2848. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARCIAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie34 mężczyzn, 41 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).