Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARO

Aktualność danych:

CHARO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (14 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

25

kobiet

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2907. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).