Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHARSKI

Aktualność danych:

CHARSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

13

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).